Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Аудиторията на Vmusic.bg vmusic logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 2 614 44,50%
Жена 3 262 55,50%
Общо 5 876 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 719 12,20%
25 - 34 482 8,20%
35 - 44 2 046 34,80%
45 - 54 1 951 33,20%
55+ 678 11,50%
Общо 5 876 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 68 1,20%
100 - 199 лева 0 0,00%
200 - 299 лева 441 7,50%
300 - 399 лева 1 825 31,10%
400 - 499 лева 697 11,90%
500 - 599 лева 251 4,30%
600 - 799 лева 149 2,50%
800 - 999 лева 277 4,70%
1000 - 1499 лева 94 1,60%
над 1500 149 2,50%
няма доход 481 8,20%
отказвам да отговоря 1 445 24,60%
Общо 5 877 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 2 395 40,80%
Пловдив 141 2,40%
Варна 150 2,60%
Бургас 67 1,10%
друго населено място с над 100 000 жители 342 5,80%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 485 8,30%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 950 16,20%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 346 22,90%
Общо 5 876 100%