Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Аудиторията на Lex.bg Lex logo

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 121 553 39,60%
Жена 185 251 60,40%
Общо 306 804 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 26 615 8,70%
25 - 34 74 920 24,40%
35 - 44 84 463 27,50%
45 - 54 66 972 21,80%
55+ 53 833 17,60%
Общо 306 803 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 4 906 1,60%
100 - 199 лева 3 360 1,10%
200 - 299 лева 7 445 2,40%
300 - 399 лева 15 548 5,10%
400 - 499 лева 21 001 6,90%
500 - 599 лева 28 207 9,20%
600 - 799 лева 46 274 15,10%
800 - 999 лева 41 192 13,40%
1000 - 1499 лева 44 934 14,70%
над 1500 34 066 11,10%
няма доход 10 668 3,50%
отказвам да отговоря 49 201 16,00%
Общо 306 802 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 114 539 37,30%
Пловдив 19 877 6,50%
Варна 17 165 5,60%
Бургас 14 052 4,60%
друго населено място с над 100 000 жители 28 885 9,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 57 069 18,60%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 33 903 11,10%
населено място с по- малко от 4 999 жители 21 312 7,00%
Общо 306 802 100%