Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2016
Отстъпки

Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 28 884 72,10%
Жена 11 152 27,90%
Общо 40 036 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 2 282 5,70%
25 - 34 7 271 18,20%
35 - 44 11 508 28,70%
45 - 54 12 023 30,00%
55+ 6 952 17,40%
Общо 40 036 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 1 221 3,10%
100 - 199 лева 1 735 4,30%
200 - 299 лева 1 148 2,90%
300 - 399 лева 1 653 4,10%
400 - 499 лева 5 290 13,20%
500 - 599 лева 3 882 9,70%
600 - 799 лева 5 921 14,80%
800 - 999 лева 6 885 17,20%
1000 - 1499 лева 3 294 8,20%
над 1500 2 377 5,90%
няма доход 1 356 3,40%
отказвам да отговоря 5 275 13,20%
Общо 40 037 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 10 984 27,40%
Пловдив 2 386 6,00%
Варна 2 067 5,20%
Бургас 2 446 6,10%
друго населено място с над 100 000 жители 3 678 9,20%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 8 647 21,60%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 5 064 12,70%
населено място с по- малко от 4 999 жители 4 764 11,90%
Общо 40 036 100%