Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 28 650 70,30%
Жена 12 085 29,70%
Общо 40 735 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 4 407 10,80%
25 - 34 8 186 20,10%
35 - 44 6 784 16,70%
45 - 54 11 864 29,10%
55+ 9 494 23,30%
Общо 40 735 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 488 1,20%
100 - 199 лева 1 045 2,60%
200 - 299 лева 231 0,60%
300 - 399 лева 1 099 2,70%
400 - 499 лева 4 453 10,90%
500 - 599 лева 5 376 13,20%
600 - 799 лева 6 227 15,30%
800 - 999 лева 5 009 12,30%
1000 - 1499 лева 3 554 8,70%
над 1500 2 263 5,60%
няма доход 1 479 3,60%
отказвам да отговоря 9 512 23,40%
Общо 40 736 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 12 098 29,70%
Пловдив 2 917 7,20%
Варна 3 434 8,40%
Бургас 783 1,90%
друго населено място с над 100 000 жители 5 047 12,40%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 6 312 15,50%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 6 696 16,40%
населено място с по- малко от 4 999 жители 3 448 8,50%
Общо 40 735 100%