Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2017
Отстъпки

Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 30 452 77,40%
Жена 8 897 22,60%
Общо 39 349 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 3 097 7,90%
25 - 34 6 387 16,20%
35 - 44 9 651 24,50%
45 - 54 10 902 27,70%
55+ 9 312 23,70%
Общо 39 349 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 488 1,20%
100 - 199 лева 784 2,00%
200 - 299 лева 465 1,20%
300 - 399 лева 1 279 3,30%
400 - 499 лева 2 048 5,20%
500 - 599 лева 6 054 15,40%
600 - 799 лева 4 121 10,50%
800 - 999 лева 4 670 11,90%
1000 - 1499 лева 6 030 15,30%
над 1500 3 397 8,60%
няма доход 4 505 11,50%
отказвам да отговоря 5 507 14,00%
Общо 39 348 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 9 146 23,20%
Пловдив 3 058 7,80%
Варна 4 567 11,60%
Бургас 734 1,90%
друго населено място с над 100 000 жители 5 906 15,00%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 7 058 17,90%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 4 028 10,20%
населено място с по- малко от 4 999 жители 4 853 12,30%
Общо 39 350 100%