Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Аудиторията на Carmarket.bg

  • По данни на Gemius
 
Пол Посетители Процент
Мъж 15 227 83,22%
Жена 3 071 16,78%
Общо 18 298 100%

 
Възраст Посетители Процент
15 - 24 1 278 6,98%
25 - 34 2 647 14,47%
35 - 44 3 870 21,15%
45 - 54 5 214 28,49%
55+ 5 289 28,91%
Общо 18 298 100%

 
Личен нетен месечен доход Посетители Процент
до 99 лева 572 3,13%
100 - 199 лева 1 142 6,24%
200 - 299 лева 10 0,06%
300 - 399 лева 930 5,08%
400 - 499 лева 496 2,71%
500 - 599 лева 3 313 18,10%
600 - 799 лева 3 444 18,82%
800 - 999 лева 2 333 12,75%
1000 - 1499 лева 1 486 8,12%
над 1500 808 4,41%
няма доход 710 3,88%
отказвам да отговоря 3 054 16,69%
Общо 18 298 100%

 
Местоживеене Посетители Процент
София 5 410 29,57%
Пловдив 1 800 9,84%
Варна 399 2,18%
Бургас 1 278 6,98%
друго населено място с над 100 000 жители 1 854 10,13%
населено място с 20 000 до 99 999 жители 5 321 29,08%
населено място с 5 000 до 19 999 жители 947 5,18%
населено място с по- малко от 4 999 жители 1 290 7,05%
Общо 18 299 100%