Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Медия китvesti logo

Vesti.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
140x165
All pages Sticky notes 450 000 170 000 7.00 лв.
1007x66 / 1007x420
Inside page Parade banner 130 000 130 000 35.00 лв. Parade Banner Vesti inside
Title page Parade banner 30 000 30 000 35.00 лв. Parade Banner Vesti Title
940x690

до 160 KB
Inside page Cascade banner 350 000 130 000 25.00 лв.
300x250

до 50 KB
All pages Premium CPM 450 000 170 000 12.00 лв. vesti inside
Inside page Premium CPM 350 000 130 000 12.00 лв. vesti inside
Title page Premium CPM 70 000 30 000 22.00 лв. vesti
Title page bottom CPM 70 000 30 000 10.00 лв. vesti
300x600

до 70 KB
All pages Premium CPM 420 000 160 000 18.00 лв.
Inside page Premium CPM 350 000 130 000 18.00 лв. vesti
Title page Premium CPM 70 000 30 000 25.00 лв. vesti
300x800

до 70 KB
Inside page Premium CPM 350 000 130 000 18.00 лв. vesti inside
Title page Premium CPM 70 000 30 000 28.00 лв. vesti
300x1050
Inside page Portrait banner 130 000 130 000 60.00 лв. Vesti Devil banner
Title page Portrait banner 30 000 30 000 65.00 лв. portrait banner vesti title
728x90

до 50 KB
Inside page Premium CPM 350 000 130 000 10.00 лв. vesti inside
977x175

до 70 KB
Inside page Premium CPM 350 000 130 000 15.00 лв. vesti
750x200
Title page Banderole banner 30 000 30 000 30.00 лв. Banderole banner Vesti
250x250
Title page Bouncing teaser 30 000 30 000 20.00 лв. Bouncing teaser Vesti
750x300 / 160x600
Title page Drawbridge 30 000 30 000 35.00 лв. Drawbridge Vesti
100x100 / 800x600
Categories - left angle Page peel 350 000 130 000 12.50 лв. Page Peel Vesti Inside
Inside page Page peel 350 000 130 000 12.50 лв. Page Peel Vesti Inside
Title page - left angle Page peel 70 000 30 000 27.00 лв. Page Peel Vesti title
300x250 / 130x585
Inside page Reminder banner 350 000 130 000 12.50 лв. Reminder banner Vesti Inside
Title page Reminder banner 70 000 30 000 26.50 лв. Reminder banner Vesti title
300x250 / 90x700 / 900x700
Inside page Side kick 350 000 130 000 30.00 лв. Side kick Vesti Inside
Title page Side kick 70 000 30 000 30.00 лв. side kick vesti title
560x140
All pages Slidenote 450 000 170 000 15.00 лв. slidenote vesti
300x250
Inside page Synchronized banner 350 000 130 000 12.00 лв. synchronized vesti
980x620
Inside page Transition page 130 000 130 000 30.00 лв.
Title page Transition page 30 000 30 000 30.00 лв. Transition pageVesti
300x600 / 300x250
Inside page 2 Stories banner 350 000 130 000 12.50 лв. 2 stories banner
Title page 2 Stories banner 70 000 30 000 26.50 лв. 2 stories banner
-
All pages Expandable & Roll Over 450 000 170 000 12.00 лв. Expandable Roll Over Vesti
All pages Floating banner 170 000 170 000 15.00 лв. Floating Vesti Title
All pages Full screen banner 450 000 170 000 35.00 лв. Vesti inside Fullscreen banner
All pages Wallpaper 170 000 170 000 30.00 лв.
Inside page Background Image 130 000 130 000 30.00 лв. maket
Inside page Expandable & Roll Over 350 000 130 000 12.00 лв. Expandable Roll Over Vesti Inside
Inside page Floating banner 130 000 130 000 15.00 лв. Floating Vesti Inside
Inside page Full screen banner 350 000 130 000 35.00 лв. Vesti inside Fullscreen banner
Inside page Video bug / overlay 350 000 130 000 20.00 лв.
Inside page Wallpaper & floating format 130 000 130 000 50.00 лв. Wallpaper and floating vesti inside
Title page Background Image 30 000 30 000 30.00 лв.
Title page Expandable & Roll Over 70 000 30 000 26.50 лв. Expandable Roll Over Vesti
Title page Floating banner 30 000 30 000 27.00 лв. Floating Vesti Title
Title page Full screen banner 70 000 30 000 35.00 лв. Vesti Title Fullscreen banner
Title page Take over 30 000 30 000 35.00 лв.
Title page Wallpaper 30 000 30 000 30.00 лв.
Title page Wallpaper & floating format 30 000 30 000 50.00 лв. Wallpaper and floating vesti title
1007x50
All pages Fasha 450 000 170 000 8.00 лв. vesti fasha
Title page Fasha 70 000 30 000 12.00 лв. vesti fasha
180x150
All pages In text ad - - 1 500.00 лв. In text ad Vesti