Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Медия китGong Logo

m.gong.bg



Размер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
320x100
All pages Mobile advertising 200 000 38 000 5.00 лв. 320x100 mobile
320x480
All pages Interstitial 200 000 38 000 20.00 лв. interstitial mobile
300x250

до 50 KB
All pages High viewability Mobile advertising 200 000 38 000 10.00 лв. банер макет 300x250 mobile
All pages Low viewability Mobile advertising 200 000 38 000 6.00 лв. банер макет 300x250 mobile
-
All pages Adhesion banner 200 000 38 000 20.00 лв. банер
All pages Mobile slideshow 200 000 38 000 20.00 лв. банер
All pages Overslide 200 000 38 000 20.00 лв. банер
All pages Paralax 200 000 38 000 20.00 лв. paralax
All pages Spin cube 200 000 38 000 20.00 лв. банер