Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Медия китLex logo

Lex.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 50 KB
All pages Premium CPM 30 000 10 000 14.00 лв.
Forum CPM - - 5.00 лв.
300x600

до 70 KB
All pages Premium CPM 30 000 10 000 25.00 лв.
728x90

до 50 KB
All pages Premium CPM 30 000 10 000 12.00 лв.
960x200
All pages Premium CPM 30 000 10 000 21.00 лв.
300x250+728x90
All pages Wallpaper 10 000 10 000 42.00 лв.
468x60

до 50 KB
All pages CPM 30 000 10 000 6.00 лв.
-
All pages Background Image 10 000 10 000 28.00 лв.
All pages Corner banner 30 000 10 000 21.00 лв.
All pages Drawbridge 10 000 10 000 42.00 лв. DrawbridgeL
All pages Expandable & Roll Over 30 000 10 000 21.00 лв. Expandable Roll Over L
All pages Floating banner 10 000 10 000 28.00 лв. Floating bannerL
All pages Footer banner 10 000 10 000 28.00 лв. Footer bannerL
All pages Page peel 30 000 10 000 28.00 лв. Page peel L
All pages Side kick 30 000 10 000 42.00 лв. Side kick L
All pages Slidenote 30 000 10 000 21.00 лв. SlidenoteL
All pages Sticky Ad 30 000 10 000 21.00 лв.
All pages Sticky notes 30 000 10 000 21.00 лв.
All pages Synchronized banner 30 000 10 000 21.00 лв.
All pages Transition page 10 000 10 000 35.00 лв. Transition page L
Inside page In text ad - - 1 100.00 лв. In text ad L
Title page Take over 1 500 1 500 35.00 лв.