Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Медия китGong logo new

Gong.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 50 KB
All pages Premium CPM 320 000 80 000 10.00 лв.
Forum Premium CPM 25 000 5 000 3.00 лв.
300x600

до 70 KB
All pages Premium CPM 320 000 80 000 15.00 лв.
728x90

до 50 KB
All pages Premium CPM 300 000 80 000 9.00 лв.
960x200
All pages Premium CPM 300 000 80 000 13.00 лв.
300x250+728x90
All pages Wallpaper 80 000 80 000 30.00 лв.
-
All pages Background Image 80 000 80 000 14.00 лв.
All pages Corner banner 320 000 80 000 10.50 лв.
All pages Drawbridge 80 000 80 000 21.00 лв. DrawbridgeG
All pages Expandable & Roll Over 320 000 80 000 10.50 лв. Expandable Roll OverG
All pages Floating banner 80 000 80 000 14.00 лв. Floating bannerG
All pages Footer banner 80 000 80 000 10.50 лв. Footer bannerG
All pages Page peel 320 000 80 000 14.00 лв. Footer bannerG
All pages Side kick 320 000 80 000 16.00 лв. Side kickG
All pages Skin Ad 30 000 6 000 45.00 лв.
All pages Slidenote 320 000 80 000 10.00 лв. SlidenoteG
All pages Sticky Ad 320 000 80 000 14.00 лв.
All pages Sticky notes 320 000 80 000 10.00 лв.
All pages Synchronized banner 320 000 80 000 10.50 лв. Synchronized bannerG
All pages Transition page 80 000 80 000 30.00 лв. Transition pageG
Inside page In text ad - - 900.00 лв. In text ad G
Live Stream Wallpaper 40 000 13 000 40.00 лв.
Title page Take over 40 000 40 000 35.00 лв.