Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2017
Отстъпки

Медия китGong logo new

Gong.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 50 KB
All pages Premium CPM 250 000 63 000 10.00 лв.
Forum Premium CPM 4 000 2 000 3.00 лв.
300x600

до 70 KB
All pages Premium CPM 250 000 63 000 15.00 лв.
728x90

до 50 KB
All pages Premium CPM 250 000 63 000 9.00 лв.
960x200
All pages Premium CPM 250 000 63 000 13.00 лв.
300x250+728x90
All pages Wallpaper 250 000 63 000 30.00 лв.
300x250 / 90x700 / 900x700
All pages Side kick 250 000 63 000 16.00 лв. Side kickG
-
All pages Background Image 250 000 63 000 14.00 лв.
All pages Expandable & Roll Over 250 000 63 000 10.50 лв. Expandable Roll OverG
All pages Floating banner 63 000 63 000 14.00 лв. Floating bannerG
All pages Footer banner 63 000 63 000 10.50 лв. Footer bannerG
All pages Skin Ad 30 000 6 000 45.00 лв.
All pages Slidenote 250 000 63 000 10.00 лв. SlidenoteG
All pages Sticky notes 250 000 63 000 10.00 лв.
All pages Synchronized banner 250 000 63 000 10.50 лв. Synchronized bannerG
All pages Transition page 63 000 63 000 30.00 лв. Transition pageG
Live Stream Wallpaper 40 000 13 000 40.00 лв.
Title page Take over 40 000 40 000 35.00 лв.