Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Медия китDarik News Logo

Dariknews.bgРазмер Описание Инвентар Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Макет
300x250

до 50 KB
All pages Premium CPM 300 000 85 000 12.00 лв.
Inside page Premium CPM 230 000 65 000 12.00 лв.
Title page Premium CPM 70 000 20 000 15.00 лв.
300x600

до 70 KB
All pages Premium CPM 300 000 85 000 18.00 лв.
Inside page Premium CPM 230 000 65 000 18.00 лв.
Title page Premium CPM 70 000 20 000 27.00 лв.
728x90

до 50 KB
Inside page Premium CPM 230 000 65 000 10.00 лв.
960x200
All pages Premium CPM 300 000 85 000 15.00 лв.
Inside page Premium CPM 230 000 65 000 15.00 лв.
Title page Premium CPM 70 000 20 000 23.00 лв.
300x250+728x90
Inside page Wallpaper 65 000 65 000 30.00 лв.
Title page Wallpaper 20 000 20 000 45.00 лв.
-
All pages Drawbridge 80 000 80 000 40.00 лв. Drawbridge DN
All pages Footer banner 80 000 80 000 20.00 лв. Footer banner DN
All pages Side kick 80 000 80 000 30.00 лв. Side kick DN
All pages Sticky notes 300 000 80 000 7.00 лв.
All pages Transition page 80 000 80 000 30.00 лв. Transition page DN
Inside page Background Image 65 000 65 000 20.00 лв.
Inside page Corner banner 230 000 65 000 15.00 лв.
Inside page Expandable & Roll Over 230 000 65 000 15.00 лв.
Inside page Floating banner 65 000 65 000 20.00 лв.
Inside page In text ad - - -
Inside page Page peel 230 000 65 000 20.00 лв.
Inside page Slidenote 230 000 65 000 15.00 лв.
Inside page Sticky Ad 230 000 65 000 15.00 лв.
Inside page Sticky notes 230 000 65 000 15.00 лв.
Inside page Synchronized banner 230 000 65 000 15.00 лв.
Title page Background Image 20 000 20 000 30.00 лв.
Title page Corner banner 70 000 20 000 23.00 лв.
Title page Expandable & Roll Over 70 000 20 000 23.00 лв.
Title page Floating banner 20 000 20 000 30.00 лв.
Title page Page peel 70 000 20 000 30.00 лв.
Title page Slidenote 70 000 20 000 20.00 лв.
Title page Sticky Ad 70 000 20 000 20.00 лв.
Title page Sticky notes 70 000 20 000 20.00 лв.
Title page Synchronized banner 70 000 20 000 25.00 лв.