Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Завишения и таргетирания

Завишения


Допълнителни надценки
1. геотаргетиране 25% надценка
2. таргетиране по пол 25% надценка
3. таргетиране по интереси 35% надценка
4. таргетиране по категория в сайт 40% надценка
5. таргетиране по часови пояс 25% надценка
6. таргетиране на кампании обхващащи само   уникалните потребители в портфолиото на     Нет Инфо  25% надценка
7.имплементиране на видео в стандартен   банер   25% надценка