Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2016
Отстъпки

Frequency pack

Позициониране

Позициониране Размер Тежест Импресии Уникални Цена на 1000 импресии без ДДС Цена на 1000 импресии без ДДС (таргетирани) Макет
Abv.bg
Title page
300x250
Weekly frequency pack 1 L
до 50 KB 1 100 000 1 000 000 5 400.00 лв. 5 400.00 лв. abv new hp 300x250
Abv.bg
Title page
300x250
Weekly frequency pack 3 M
до 50 KB 1 300 000 850 000 4 900.00 лв. 4 900.00 лв. abv new hp 300x250
Abv.bg
Title page
300x250
Weekly frequency pack 3 S
до 50 KB 650 000 400 000 2 750.00 лв. 2 750.00 лв. abv new hp 300x250
Vbox7.com
Title page
300x250
Weekly frequency pack 3 S
до 50 KB 630 000 350 000 2 000.00 лв. 2 000.00 лв. vbox7 hp 300x250

Описание

Закупуването на пакет фиксирана честота гарантира достигането до посочения в пакета брой уникални потребители за периода. 
Седмичните пакети фиксирана честота са с продължителност 7 дни.


Технически изисквания

При отказ от страна на клиента да предостави FLA файла на банера, той поема отговорността да постави върху елемента „button (бутон)”, следния код:

Ако банера е направен на Actionscript 2:
Пример:

 

за Actionscript 2

on (release)
{
  getURL(_root.clickTAG, _root.clickTARGET);
}

Ако банера е направен на Actionscript 3:
Пример:

за Actionscript 3

import flash.events.MouseEvent;
import flash.net.navigateToURL;
import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void
{
  var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);
  var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

  if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)
  {
    try
    {
      navigateToURL(request_, target_);
    }
    catch (err:Error)
    {
      trace("Error occurred: " + err);
    }
  }
  else
  {
    trace('Click');
  }
}

Клиентът предоставя всички шрифтове използвани във файла или ги конвертира в криви.