Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2016
Отстъпки

Branding Виж успешни кампании

Позициониране

Позициониране Размер Тежест Импресии
на ден
Уникални
на ден
Цена на 1000 импресии без ДДС Цена на 1000 импресии без ДДС (таргетирани) Макет
Edna.bg
Full article
624x50 - 60 000 20 000 8.00 лв. 8.00 лв. edna full article branding
Edna.bg
Categories
955x70 - - - 8.00 лв. 8.00 лв. edna branding category 955x70
Kinonova.bg
All pages
- - 500 300 10.00 лв. 10.00 лв.
Play.novatv.bg
All pages
- - 450 000 42 000 30.00 лв. 30.00 лв.
Sravni.bg
Inside page
- - 3 000 1 000 25.00 лв. 25.00 лв.
Vbox7.com
Play page category
- - - - 7.00 лв. 7.00 лв. vbox7branding

Описание

Брендирането представлява идентифициране на спонсора (чрез лого или име на марката) върху спонсорираните интернет страници.

Подходящо за промоция на широка продуктова гама с обща търговска марка
 
ПРЕДИМСТВA
 
 • Увеличава познаваемостта на марката.
 • Създава у потребителя асоциация между марката и събитие, което потребителят цени
 • Стимулира лоялна аудитория


За конкретна оферта, която да отговаря на нуждите и спецификата на продукта или услугата предлагани от Вашата фирма, ще Ви бъде изготвено предложение от екипа на Нетинфо.

Брендирането може да е на цяла интернет страница или на секция от сайтa. 

За да получите конкретна оферта, моля обърнете се към екипа на Нетинфо

 


Технически изисквания

При отказ от страна на клиента да предостави FLA файла на банера, той поема отговорността да постави върху елемента „button (бутон)”, следния код:

Ако банера е направен на Actionscript 2:
Пример:

за Actionscript 2

on (release)
{
  getURL(_root.clickTAG, _root.clickTARGET);
}

Ако банера е направен на Actionscript 3:
Пример:

за Actionscript 3

import flash.events.MouseEvent;
import flash.net.navigateToURL;
import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void
{
  var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);
  var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

  if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)
  {
    try
    {
      navigateToURL(request_, target_);
    }
    catch (err:Error)
    {
      trace("Error occurred: " + err);
    }
  }
  else
  {
    trace('Click');
  }
}

Клиентът предоставя всички шрифтове използвани във файла или ги конвертира в криви.

 • SWF файлът се запазва за Flash Player версия 9;