Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Rich Media

Banderole banner - Postbannk

Postbank - Pariteni.bg Postbannk

Volkswagen - Vesti.bg Volkswagen

Fashion days - Vesti.bg Fashion days

Banderole банер във Vesti.bg
CTR - 1,07%


Технически изисквания:

  • Формат: jpg, png, jpeg, HTML5
  • Размер - 750х200px
  • Тежест - 200 KB
  • Продължителност на рекламата - 6 секунди

* заявки, пристигнали след 12:00h стартират на следващия работен ден