Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Промоции
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Rich Media

2 Stories banner - Globul

Globul - Vesti.bg Globul


Технически изисквания:

 • Формат на файла: swf, gif, jpg
 • Размер на криейтива: 300х600px
 • Тежест - 60 KB
 • Продължителност на рекламата - 10 секунди
 • Задължителен елемент на банера: бутон "Отвори"

 

При отказ от страна на клиента да предостави FLA файла на банера, той поема отговорността да постави върху елемента „button (бутон)”, следния код:

Ако банера е направен на Actionscript 2:
Пример:

 

за Actionscript 2

on (release)
{
  getURL(_root.clickTAG, _root.clickTARGET);
}

Ако банера е направен на Actionscript 3:
Пример:

за Actionscript 3

import flash.events.MouseEvent;
import flash.net.navigateToURL;
import flash.net.URLRequest;

btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);

function clickHandler(e:MouseEvent):void
{
  var request_:URLRequest = new URLRequest(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG);
  var target_:String = stage.loaderInfo.parameters.clickTARGET as String;

  if(stage.loaderInfo.parameters.clickTAG)
  {
    try
    {
      navigateToURL(request_, target_);
    }
    catch (err:Error)
    {
      trace("Error occurred: " + err);
    }
  }
  else
  {
    trace('Click');
  }
}

Клиентът предоставя всички шрифтове използвани във файла или ги конвертира в криви.

 • SWF файлът се запазва за Flash Player версия 9;