Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Статистика за Нетинфо

Обхват
76,12%
Импресии
385 447 420

Реални потребители
3 331 199
Юни 2017
Подробно

Аудитория на Нетинфо

Посетители по пол

Мъже
49,4%

Жени
50,6%
Посетители по възраст
15-24
18,9%

25-34
21,2%

35-44
23,2%
45-54
18,9%

55+
17,9%

Юни 2017
Подробно