Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2017
Отстъпки

Статистика за Нетинфо

Обхват
78,70%
Импресии
416 961 394

Реални потребители
3 445 071
Ноември 2016
Подробно

Аудитория на Нетинфо

Посетители по пол

Мъже
49,8%

Жени
50,2%
Посетители по възраст
15-24
18,2%

25-34
22,2%

35-44
23,2%
45-54
18,7%

55+
17,7%

Декември 2016
Подробно