Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Отстъпки

Статистика за Нетинфо

Обхват
76,53%
Импресии
520 458 200

Реални потребители
3 349 173
Март 2017
Подробно

Аудитория на Нетинфо

Посетители по пол

Мъже
49,0%

Жени
51,0%
Посетители по възраст
15-24
18,1%

25-34
21,7%

35-44
23,2%
45-54
19,0%

55+
18,0%

Март 2017
Подробно