Нетинфо

Начало
Медия кит
Рекламни
формати
Завишения и таргетирания
Профил на
аудиторията
Статистика
Успешни
кампании
Избори 2017
Отстъпки

Статистика за Нетинфо

Обхват
77,50%
Импресии
403 442 687

Реални потребители
3 393 536
Февруари 2017
Подробно

Аудитория на Нетинфо

Посетители по пол

Мъже
49,2%

Жени
50,8%
Посетители по възраст
15-24
18,1%

25-34
22,1%

35-44
23,0%
45-54
18,9%

55+
17,8%

Февруари 2017
Подробно